Felhasználói szabályzat

15th Oct 2015

Felhasználói szabályzat


Ezt a weboldalt és a kapcsolódó szolgáltatást a Silver Frog Informatikai Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti. Az oldalon egyes szolgáltatások igénybevétele (kivéve a próbaverziót) fizetési kötelezettséggel jár.

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Jelen üzletszabályzat hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott összes olyan nagyméretű fájlküldő szolgáltatásra, amely a Silver Frog Informatika Kft. által üzemeltetett http://MonuMail.hu webcímen található oldalon keresztül történik. Az üzletszabályzat nyelve magyar. A http://MonuMail.hu oldalon történő szolgáltatás megvásárlása kizárólag elektronikus úton lehetséges, a jelen Üzletszabályzat által meghatározott módon. A http://MonuMail.hu szolgáltatásait minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a sikeres regisztrációt elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen üzletszabályzatban foglaltakat.

ÜZEMELTETÉS, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

Az alábbi ügyfélszolgálatot technikai, általános működési, stb kérdésekkel (pl. szoftver hibás működésével kapcsolatos fogyasztói kifogások esetén) keressék. Silver Frog Kft. Székhely: 1133 Budapest, Pannónia u. 102. Adószám: 14497449-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-906471 E-mail: contact@monumail.hu, info@silverfrog.hu

II. REGISZTRÁCIÓ, ADATMÓDOSÍTÁS, ELFELEJTETT JELSZÓ

A Silver Frog Informatikai Kft. által üzemeltetett oldalon lehetőség van regisztrált felhasználóként történő vásárlásra. A regisztráció folyamata egyszerű, és csak néhány percet vesz igénybe. A sikeres regisztrációt követően az oldal látogatója azonnal használhatja a szolgáltatást, 120 napig ingyenesen, azon túl a kiválasztott csomagnak megfelelő áron. A Regisztráció linkre kattintva érhető el a regisztrációs adatlap, amelyet valós adatokkal kitöltve célszerű elküldeni. Fontos, hogy az azonosítót és a jelszót csak illetékesek ismerjék és használhassák! Tartsa biztonságos helyen, és ha olyan számítógépen dolgozik, amit mások is használnak, ne engedélyezze a böngészőjének, hogy tárolja bejelentkezési adatait. A regisztráció során megadott adatokat bármikor módosíthatja.

III. A MEGRENDELÉS

A Szolgáltató a már megrendelt szolgáltatás vételáránál is fenntartja a változtatás jogát, ha például adatbeviteli hiba, illetve tévedés miatt a weboldalon megadott ár eltér a forgalmazói árlistában foglaltaktól. Vevő a kiválasztott csomag megrendelésének a feladásával kijelenti, hogy jelen Üzletszabályzatot elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A megrendelésre kiválasztott szolgáltatások kapcsán a rendszer elvégzi a szükséges műveleteket - a megrendelt szolgáltatási időszak, szolgáltatási szint és az esetleges kedvezmények függvényében kiszámolja és megjeleníti a szolgáltatás konkrét árát. A vonatkozó díjtétel kiegyenlítését követően az ügyfél már a megrendelt csomagnak megfelelő szolgáltatásokat használhatja, illetve a megadott e-mail címre automatikusan elküldjük a fizetéssel kapcsolatos információkat.

IV. ELÁLLÁSI JOG

A megrendelést követően a vevő e-mailt kap a megrendelés megtörténtéről, amely tartalmazza annak jellemző paramétereit. A Megrendelő a 45/2014. Korm. rendelet alapján jogosult a szolgáltatás használatának kezdetét követő 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben az Üzemeltető köteles a Megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. Amennyiben a 14 munkanapon belüli elállás jogával a Vevő élni szeretne, kérjük, hogy írásban értesítsen bennünket arról, hogy el szeretne állni a szerződéstől a fenti jogszabály felhatalmazása alapján.

V. A VEVŐRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A Felhasználó a rendszert nem használhatja törvényt, jogszabályt vagy szerzői jogot sértő, pornográf anyagokat, vagy vírusokat tartalmazó anyagok továbbítására, illetve nem küldhet törvénybe ütköző vagy mások megbotránkoztatására alkalmas üzeneteket, illetve olyan linkeket, amelyek ilyen tartalomra mutatnak. A Felhasználó a Szolgáltatást nem használhatja kéretlen reklámlevelek, azaz spam-ek küldésére. Amennyiben ilyen jellegű tevékenységről Szolgáltató tudomást szerez, jogában áll megszüntetni a Felhasználó hozzáférését a Szolgáltatáshoz.

VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK

A MonuMail szolgáltatásokat kizárólag elektronikus formában lehet megvásárolni, azaz a vásárlás során kizárólag átutalásos típusú fizetés lehetséges. A Silver Frog Informatikai Kft. a felhasználók részére számlát állít ki, melyet postai vagy elektronikus úton juttat el az ügyfelekhez.

VII. GARANCIA, SZAVATOSSÁG

A MonuMail semmilyen garanciát nem vállal azért, hogy a feltöltött állományok valóban működőképesek, hiszen nincs mód ennek ellenőrizhetőségére, ugyanakkor azt tudja garantálni, hogy a feltöltött állományok egy biztonságos, jól védett szerverre kerülnek a szolgáltatás igénybevételekor. Fontos, hogy a megrendelés átvételekor kapott e-mailt és a vásárlásról kiállított részletes számlát őrizze meg, mivel ez az Ön oldalán is igazolja a szolgáltatás megrendelését, illetve a megállapított ár megfizetését.

VIII. FELELŐSSÉG

A MonuMail-ban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását. A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a MonuMail-hoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős a MonuMail-hoz való kapcsolódásáért és a MonuMail weboldalon történő vásárlásért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a MonuMail akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik.

IX. VÁLTOZTATÁS JOGA

A MonuMail szolgáltatás ára és a csomagok tartalma kapcsán a változás jogát fenntartjuk! Igyekszünk mindig megfelelően informálni a vevőinket az aktualitásokról és az esetleges változásokról.

X. EGYÉB

A MonuMail üzemeltetője, a Silver Frog Informatikai Kft. szabadon módosíthatja a jelen Felhasználói szabályzatot. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikortól a módosítás szövege online megtalálható a weblapon. Az ingyenes regisztrációt követően a regisztrált e-mail címekre a MonuMail üzemeltetője reklám típusú üzeneteket küldhet. Előfizetői csomag vásárlása és az ingyenes regisztrációt követően is a megadott felhasználói e-mail címekre az üzemeltető a rendszer hatékony használatával kapcsolatos információt küldhet. Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen szabályzatot, akkor az üzemeltető Silver Frog Kft. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vevő regisztrációját és vásárlását. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges, a jogvita rendezésére szerződő felek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Választott Bíróságának joghatóságát kötik ki. A jelen weboldal üzemeltetői az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. Törvény alapján közvetítő szolgáltatónak minősülnek, ezért a jelen weblapon más által rendelkezésre bocsátott jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott kárért felelősséggel nem tartoznak. A szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.